การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางปิณฑิรา เก่งการพานิช ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ที่ได้เสนอโครงการทั้งสิ้น จำนวน 7 โครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณา จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 126 times, 1 visits today)