ส่งเสริมการดำเนินงานตลาดประชารัฐอำเภอหล่มเก่า

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญา  ปิวะวงษ์  ปลัดอำเภอหล่มเก่า เปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนัดประชารัฐ บ้านกกกะทอน หมู่ที่ 4 ตำบลนาซำ โดย จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอ นางเสงี่ยม อินทมงคล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำในตำบลนาซำ ร่วมมือนำนโยบายประชารัฐขับเคลื่อนตลาดชุมชน ซึ่งเปิดทำการสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อสร้างรายได้และสร้างความสุขให้ชุมชน

(Visited 53 times, 1 visits today)