การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้านของอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 28 times, 1 visits today)