การประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562

เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562  โดยมี นายทวีสันต์ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางสาวพิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับมอบหมายจาก นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัด  และนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประกวดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า เป็นผู้เข้ารับการประกวดประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 42 times, 1 visits today)