เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านเนินนาทอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านเนิน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 บริเวณที่ทำการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่าและทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 71 times, 1 visits today)