อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่(หล่มเก่า)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 อำเภอหล่มเก่า จัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในการนี้พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ นางกมลวรรณ ปาลา พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลหล่มเก่า เข้าร่วม ดังนี้ เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่ตำบลหล่มเก่า โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน และในเวลา 14.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเหล่าเพิ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

(Visited 33 times, 1 visits today)