ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า  ร่วมต้อนรับ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้แทนพระองค์ หลังจากเสร็จภารกิจพระราชทานสิ่งขอแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก และได้เดินทางมารับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบุญมีขนมจีน ซึ่งเป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของอำเภอหล่มเก่า

(Visited 74 times, 1 visits today)