รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า โดย จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า

(Visited 28 times, 1 visits today)