จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านอุ่มกะทาด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   ดำเนินโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพแก่กลุ่มผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ทำไข่เค็ม น้ำพริกแมงดาและน้ำพริกปลาร้า ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอุ่มกะทาด หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 238 times, 1 visits today)