คณะกรรมการประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี 2562   โดยมี นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มีข้าราชการที่สมัคร จำนวน 11 ราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 36 times, 1 visits today)