สพอ.หล่มเก่า (ยิ้ม)..เคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า และนางสาวเพ็ฐพร ชำนาญพันธ์ พัฒนากรประจำตำบลศิลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ร่วมจัดบูธแจกกระปุกออมสินและทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยการออมตามรอยพระราชจริยวัตร “กษัตริย์นักออม” ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ในการนี้ นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน  ณ บ้านสักง่า หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 51 times, 1 visits today)