การประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) อำเภอหล่มเก่า

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอหล่มเก่า  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 72 times, 1 visits today)