พิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 112 times, 1 visits today)