การประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องนครเวียงจันทร์ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย

(Visited 71 times, 1 visits today)