การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ประจำปี 2562

เวลา 10:00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางกฤษณา อธิบดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำคณะผู้ติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  4 ระดับ และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย กรมการพัฒนาชุมชน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด และบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์/วงจรสื่อสัญญาณฯ และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสฯ ในการนี้ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่าร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 78 times, 1 visits today)