การประชุมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ นางเสงี่ยม อินทมงคล และนายวันฉลอง ถาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 33 times, 1 visits today)