ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอหล่มเก่า

เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอหล่มเก่า เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล/ชม ชิม ช็อป แชะ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อาหารพื้นถิ่นอันขึ้นชื่อและชมกระบวนการผลิตแปรรูปมะขาม  ซึ่งนำมาจัดแสดงจาก  บ้านไร่นาขี้หูด หมู่ 3 ตำบลนาแซง, บ้านศรีสุมัง หมู่ 4 ตำบลหล่มเก่า และบ้านนาทราย หมู่ 3 ตำบลวังบาล ทั้งนี้ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัด   นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า  จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประชาชนบ้านนาทราย ร่วมให้การต้อนรับพร้อมจัดชุดการแสดงรำกลองยาวนวัตวิถีศรีมงคล รำผ้าขาวม้าโดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำครั่ง ให้รับชม ณ บริเวณวัดศรีมงคล บ้านนาทราย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 355 times, 1 visits today)