การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มเก่า จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 41 times, 1 visits today)