ร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อำเภอหล่มเก่า

เวลา 09.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า ร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายอำเภอหล่มเก่า  ณ ห้องประชุม   ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 81 times, 1 visits today)