ปรึกษา หารือ…กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอหล่มเก่า

เวลา 13.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหล่มเก่า ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 43 times, 1 visits today)