ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 จ.ส.อ.สุรชัย  ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562  เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18  ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 36 times, 1 visits today)