ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 53 times, 1 visits today)