ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 26 times, 1 visits today)