ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า ครั้งที่ 5/2562   ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 35 times, 1 visits today)