ประชุมชี้แจงทีมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง  รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า  ดำเนินการประชุมชี้แจงในการทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้  สร้างความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านในฐานะบ้านพี่ให้กับบ้านน้องได้เป็นแนวทางไปปฏิบัติแก่ทีมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 72 times, 1 visits today)