โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มเก่า จำนวน 6 กลุ่ม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบาทสตรีระดับจังหวัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มสมาชิก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ   สามารถบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ณ  ห้องลักษมี  โรงแรมบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 59 times, 1 visits today)