ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า

(Visited 43 times, 1 visits today)