โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอดี”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา  10:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่าและอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอดี” ดังนี้

1.กิจกรรมทางศาสนาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดห้วยแล้ง ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า

2.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ทำความสะอาด พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิที่พักสงฆ์ บริเวณวัดและรอบๆวัด

3.เคาะประตูบ้าน ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 จำนวน 19 ครัวเรือน พื้นที่ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 277 times, 1 visits today)