เดินแบบการกุศล “ภูมิปัญญาผ้าไทย เพชรบูรณ์ก้าวไกลสู่สากล”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2562 ในการนี้ นางปิณฑิรา เก่งการพานิช  นายอำเภอหล่มเก่าและตัวแทนชาวอำเภอหล่มเก่า ร่วมเดินแบบการกุศล ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผ้าไทย เพชรบูรณ์ก้าวไกลสู่สากล” ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2562 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการเดินแบบทั้งหมด  4 ชุดการแสดง ณ เวทีกลางการจัดงานฯ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 67 times, 1 visits today)