การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (หล่มเก่า)

วันนี้ เวลา 09.30 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอหล่มเก่า โดยมี มว.ต.พรพงษ์ ชาญชัยภัครธากูร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 328 times, 1 visits today)