ก๊อก ก๊อก ก๊อก….ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561

วันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า  ดำเนินการเคาะประตูบ้านในเขตพื้นที่ตำบลหินฮาว สำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ข้อ 22 ในเรื่องของรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี (ต่ำกว่า 38,000 บาท/ปี) ในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 23 ครัวเรือน

(Visited 58 times, 1 visits today)