กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหล่มเก่า

เวลา 14.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พบปะกับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอยื่นกู้เงินจากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและร่วมเป็นพยานในการเซ็นสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จำนวน 5 กลุ่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 47 times, 1 visits today)