ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า และนายวันฉลอง ถาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องไพริน ชั้น 1 โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 30 times, 1 visits today)