คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชั้น 2 โดยมี นางธีรพร พรพฤติพันธุ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

(Visited 64 times, 1 visits today)