การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วันที่ 26 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนในระดับตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลบ้านเนิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้แทนกลุ่มต่างๆ  ณ อาคารสายใยรัก วัดโพธิ์เย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 78 times, 1 visits today)