ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านไร่นาขี้หูด”

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวบ้านไร่นาขี้หูดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากบริษัทโสภาการบัญชีและกฎหมายจำกัด ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไร่นาขี้หูด หมู่ที่ 3 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 213 times, 1 visits today)