การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอหล่มเก่า

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยนายวันฉลอง ถาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการฯ ในการบริหารจัดการกองทุน/การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและสามารถวิเคราะห์ศักยภาพกองทุนฯ ได้รับเกียรติจากนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 72 times, 1 visits today)