โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีนายคนอง ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ โอเอซิส รีสอร์ท ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 51 times, 1 visits today)