สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่าร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17.30 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงหฺ์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้นางกมลวรรณ ปาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้าร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศสุขภาพดี ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหล่มเก่า ณ วัดสระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 101 times, 1 visits today)