ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่าและนางสุจิตร ทิพย์โสต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของผู้นำ อช. ได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำ อช. ณ ห้องพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 48 times, 1 visits today)