การประชุมชี้แจงโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคุกพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 87 times, 1 visits today)