สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อปณิธานแม่”เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยจัดให้มีกิจกรรมเดินขบวนอันเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน ณ วัดประชิตกัลยาณมุนี บ้านห้วยมะยม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า การแลกเงินขวัญถุงเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และการแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและ ระดมทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะใช้เป็นทุนทรัพย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด ในหมู่บ้าน ชุมชนบ้านห้วยมะยม อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่าเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและระดมทุนแลกเงินขวัญถุงสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยมะยม หมู่ที่ 6ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า
กิจกรรมแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ อำเภอหล่มเก่า

(Visited 50 times, 1 visits today)