วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า จัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. หล่มเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาแซง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า มาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ วิถีไทหล่ม โดยมีผู้ประกอบการมาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สิ้นค้าเกษตรแปรรูป และผ้าทอไทหล่ม จำนวน 26 ราย ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายสินค้ากว่า 42,000 บาท ซึ่งตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ วิถีไทหล่ม จัดให้มีตลาดนัดจำหน่ายสินค้าแกนักท่องเที่ยวทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 5 ธันวาคม 2560

(Visited 100 times, 1 visits today)