สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่าสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมประชุมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน ซึ่งจะดำเนินการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 16 ของชุมชนและพัฒนาเป็นกลุ่มสัมมาชีพผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต่อไป

(Visited 33 times, 1 visits today)