จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์