ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร

#พช.เลิงนกทา
ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมวิถีอีสาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงานดังกล่าว จุดประสงค์เพื่อร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ภายใต้กรอบแนวคิด “สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน” โดยมีกลไกขับเคลื่อนทุกระดับ และเพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมาย สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา และพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา ร่วมกิจกรรมและนำบอร์ดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสมสะอาด หมู่ 12 ตำบลโคกสำราญ ไปตั้งแสดง ณ บูธกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 23 times, 1 visits today)