พช.ลี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.

นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ด้วยการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ นำโดย นางวิภารัตน์ สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอลี้ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

ทีมงาน พช.ลี้ : ถ่ายภาพ/รายงาน

“องค์พระธาตุสูงค่า ตระการตาอุทยานแม่ปิง ยอยศยิ่งพระนางจามรี ประเพณีงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนา”

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

CDD Change for Good

(Visited 7 times, 1 visits today)