พช.ลี้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน 2565

นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ นำโดย นางวิภารัตน์ สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอลี้ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ (โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) ณ บ้านเด่นสวรรค์ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

ทีมงาน พช.ลี้ : ถ่ายภาพ / รายงาน

“องค์พระธาตุสูงค่า ตระการตาอุทยานแม่ปิง ยอยศยิ่งพระนางจามรี ประเพณีงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนา”

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

CDD Change for Good

(Visited 9 times, 1 visits today)