แสดงตนพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น โดย นายมารี  ชูดวง พัฒนาการอำเภอละอุ่น มอบหมาย นางสาวสุลาวัลย์  ภากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมรับแบบแสดงตนพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีกลุ่มอาชีพที่เป็ลูกหนี้ผู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มายื่นแบบขอพักชำระหนี้ เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า เข้ามาแสดงตนขอพักชำระหนี้ จำนวน 27 กลุ่ม จากเป้าหมาย 30 กลุ่ม ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น ที่ว่การอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

(Visited 31 times, 1 visits today)