พช.ละอุ่น เดินหน้าเต็มกำลังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วัน​ศุกร์​ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุ [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น เดินหน้าเต็มกำลังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วัน​ศุกร์​ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุ [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น เดินหน้าเต็มกำลังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบ​ดี​ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไช [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น เดินหน้าเต็มกำลังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัส​บดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชย [...]

อ่านต่อ

พชอ.ละอุ่น เคาะแล้วราคากลางปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎี​ใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอละอุ่น

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นั [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น เดินหน้าเต็มกำลังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นั [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น เดินหน้าเต็มกำลังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นั [...]

อ่านต่อ

ผู้นำ อช. อำเภอละอุ่น ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนา​ผู้นำอาสาพัฒนา​ชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยังยืน”

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ